Lao Chao (Prince) Vanhnasat na Champassak; Mrs. Xang Vang;
Mrs. Ophat na Champassak;
Lao Chao (Prince) Ophat na Champassak
14 May 1999

[Back] [Next] [Index]